Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Wýetnamda uruşdan galan ýaraglardan 42,000 adam öldi


Wýetnamyň premýer-ministriniň berýän maglumatyna görä, Wýetnam urşundan galan bombalar, minalar we beýleki ok-däriler sebäpli häzire çenli 42 müň adam ölüpdir.

Nguýen Tan Dunguň sözlerine görä, 37 ýyl mundan ozal tamamlanan uruşdan galan bombalaryň partlamagy netijesinde başga-da 62 müň adam ýaralanypdyr.

Birleşen Ştatlaryň Wýetnamdaky ilçisi Dawid Şeýeriň maglumatyna görä, Amerika “bu agyr miras” bilen göreşmäge hemaýat bermek üçin, Wýetnama 62 million dollar möçberinde pul goýberipdir.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG