Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

2011-nji ýylda dünýä boýunça 106 žurnalist heläk boldy


2011-nji ýylda dünýä boýunça 106 žurnalist öldürildi diýip, Ženewada ýerleşýän metbugat azatlygyny goraýan gurama habar berdi.

Köpçülikleýin habar serişdeleriniň işgärlerinden Meksikada 12, Pakistanda 11 adam heläk bolupdyr.

Guramanyň maglumatyna görä, Orsýetde üç, Ukrainada bir, Azerbaýjanda-da bir žurnalist öldürilipdir.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG