Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Orsýetde harby razwedkanyň başlygy täzelendi


Orsýetde harby razwedka gullugynyň, ýagny GRU-nyň başlygy täzelendi.

Goranmak ministrliginiň metbugat wekiliniň aýtmagyna görä, general-maýor Igor Sergun Kremliň görkezmesi bilen GRU-nyň başlyklygyna bellenipdir.

Edaranyň ozalky ýolbaşçysy Aleksandr Şlýahturowdy.

GRU-nyň işi 1918-nji ýyldan, ýagny Bolşewik rewolýusiýasynyň başky aýlaryndan bäri dowam edip gelýär. Orýsetiň beýleki gizlin gulluklaryndan tapawutlylykda, SSSR dargansoň, edaranyň ady üýtgedilmedi.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG