Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Onlaýn "airlines forum"


Eger daşary ýurtda okaýan türkmenistanly student bolsaňyz, gyşky we tomusky dynç alyş möwsüminde Türkmenistana aşmak üçin haýsy ýollardan, uçar aragatnaşygy kompaniýalaryndan, töleg usullaryndan peýdalanýarsyňyz? Bilet satyn alanyňyzda onuň möhletini nähili kesgitleýärsiňiz? Siz Orsýetde okaýan käbir türkmen studentleriniň başdan geçirýän wakalaryna meňzeş ýagdaýlara duş gelip gördüňizmi? Bu ugurdan öz deň-duşlaryňyza nähili maslahatlar berip bilersiňiz?

Teswirleri gör (19)

Şu forum ýapyk
XS
SM
MD
LG