Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Orsýetde eneler üçin berilýän kapitalyň möçberi artýar


Orsýetde eneler üçin berilýän kapitalyň möçberi şu ýylyň 1-nji ýanwaryndan 21 müň rubl köpeldilýär. Ol 387 müň rubla deň bolar.

Orsýetiň “Ria Nowosti” habar gullugynyň maglumatyna görä, geçen ýyl 366 müň rubla deň bolan bu puly 3 milliondan gowrak orsýetli maşgala alypdyr.

Eneler üçin berilýän kapitaly ýaşaýyş şertlerini gowulandyrmak, çagalaryň okuwy we enäniň pensiýasynyň bir bölegini ýygnamak üçin harçlamaga rugsat edilýär.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG