Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Gazagystanda 3 organ işgärine garşy jenaýat işi gozgaldy


Gazagystanda ýurduň Janaözen şäherinde protestçilere ok atanlykda aýyplanan 3 polisiýa işgärine garşy jenaýat işleri gozgaldy.

Bu barada çarşenbe güni giçlik ýurduň milli telewideniýesinda eden çykyşynda Gazagystanyň Baş prokurory Ashat Daulbaýew mälim etdi.

Şol bir wagtda-da, prokuror protestçileri öjükdirenlikde aýyplanyp oppozisiýanyň-da birnäçe wekiliniň tussag edilendigini aýtdy.

Düýn, Gazagystanyň Janaözen şäherinde bolan ganly wakalara ylaýk 40 gün boldy. Žanaözendäki waka Gazagystanyň garaşsyzlygynyň 20-nji ýyl dönüminiň bellenilen güni ýüze çykypdy. Şonda, protestler basylyp ýatyrylanda, resmi maglumata görä, azyndan 16 adam heläk boldy diýlip hasaplanýar.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG