Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Inguşystan sebitindäki operasiýada azyndan üç söweşiji öldürildi


Anna güni irden Inguşystanyň Ekazhewo şäherinde söweşijileri ele salmak boýunça operasiýa geçirlilende, azyndan üç söweşiji öldürildi.

Wakada bu şäherde bir binada gabalan söweşijiler boýun bolmakdan ýüz öwrüp, howpsulzyk güýçlerine garşy ýaraglardan ot açdylar.

Ýerli howpsuzlyk güýçleriniň berýän maglumatyna görä, operasiýanyň dowamynda söweşijileriň ýerleşýän binasy dolulygyna diýen ýaly ýumrulypdyr.
XS
SM
MD
LG