Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Özbegistanyň raýaty ABŞ-nyň sudunda öz günäsini boýun aldy


Birleşen Ştatlaryň prezidentini öldürmekligi planlaşdyranlykda aýyplanýan özbek raýaty Ulugbek Kodirow anna güni ABŞ-nyň sudunda öz günäsini boýun alyp çykyş etdi.

Hususan-da, 22 ýaşly Ulugbek Kodirow özüniň bu işde Özbegistanyň Yslam Hereketiniň adyndan hereket edendirin diýip hasaplaýandygyny aýtdy.

Kodirowyň sudda aýtmagyna görä, ol özüni “Emir” diýip tanadan we Özbegistanyň Yslam Hereketine degişlidir diýlip çaklanylýan bir adam bilen internet arkaly habarlaşyp, şondan görkezme alypdyr.

Birleşen Ştatlarda wiza möhleti tamamlanandan soň, ol ýerde bikanun ýaşan Özbegistanyň raýaty Ulugbek Kodirow geçen ýylyň tomsunda Birmingham şäheriniň golaýynda ýarag satyn aljak bolanda, tussag edilipdi.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG