Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Maglumat teşneligi

Türkmenistanda diňe döwlete degişli telewideniýe bar. Häzirki wagtda Türkmenistanda ýedi sany telekanal hereket edip, olar döwletiň berk gözegçiligi astynda. Ilat arasynda ýerli telewideniýäniň gepleşiklerine isleg az. Şu sebäpden Türkmenistanyň ýaşaýjylarynyň tas ählisiniň diýen ýaly öýlerinde çanak antennalary bar.

Ýene-de ýükle

XS
SM
MD
LG