Sepleriň elýeterliligi

Horwatiýa Eýran bilen öz nebit söwdasyna embargo girizdi


Anna güni Horwatiýanyň hökümeti Eýran bilen nebit söwdasyny baýkotirlemek barada Ýewropa Bileleşiginiň kabul eden kararyna goşulýandygyny yglan etdi.

Horwatiýanyň daşary işler ministriniň komekçisi Ýoşko Klisowiç Horwatiýanyň Eýrandan gelýän nebite we ähli nebit önümlerine garşy gadagançylyk girizýändigini aýtdy.

Şu ýylyň ýanwar aýynda Ýewropa Bileleşigi Eýranyň nebit senagaty bilen söwdalary kem-kem azaltmak we şu ýylyň tomsuna çenli muňa doly embargo girizmek barada karar kabul edipdi.

Horwatiýa 2013-nji ýylda Ýewropa Bileleşigine agza bolar diýlip garaşylýar.
XS
SM
MD
LG