Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Fransiýada nobatdaky reýdlerde azyndan 10 adam tussag edildi


Çarşenbe güni Fransiýanyň dürli ýerlerinde yslamçy ekstremistlerdir diýlip güman edilýän adamlara garşy geçirilen nobatdaky reýdlerde azyndan 10 adamyň tussag edilendigi habar berilýär.

Maglumata görä, bu reýdler esasan Fransiýanyň günorta-günbatar regionynda geçirilipdir.

Geçen hepde geçirilen şuňa meňzeş reýdlerde Fransiýanyň polisiýasy terrorizm işlerine dahyllylykda güman edilýän 13 adamy tussag edipdi.
XS
SM
MD
LG