Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Gyrgyzystanyň Oş şäherinde bir adam özüni otlady


15-njy aprelde Gyrgyzystanda 65 ýaşly bir adam protest hökmünde özüni otlady.

Ýekşenbe güni Oş şäherinde bolan bu wakada özüni otlan adam alan ýaralary sebäpli keselhanada ýogaldy.

Gyrgyz resmileriniň aýtmagyna görä, bu adam gyrgyz raýatlaryna ýüzlenip “dowamly ýüz berýän protest çärelerini togtatmaga” hem-de “ýurduň liderlerine hormat goýmaga” çagyryş edýän haty galdyrypdyr.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG