Sepleriň elýeterliligi

Polşada müňlerçe adam katolik telewideniýesi üçin ýörişe çykdy


Şu şenbede Warşawada azyndan 15 müň adam katolik telewideniýesini goldap ýörişe çykdy.

Bu proteste häkimiýetleriň Katolik telewizion stansiýasynyň ygtyýarnamasyny ýatyrmak baradaky karary sebäp bolupdyr.

Kanun we adalat partiýasynyň gurnan protesti açyk meýdana ýygnanmak bilen başlandy.
XS
SM
MD
LG