Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Yragyň wise-prezidenti Tarek al-Haşemi jenaýatda aýyplanýar


Yragyň häkimiýetleri häzirki wagt daşary ýurtda gizlenýän wise-prezident Tarek al-Haşemini ýörite adam öldüriji topara ýolbaşçylyk edenlikde aýyplap, jenaýat işini gozgady.

Tarek al-Haşemi şaýylaryň agdyklyk edýän hökümetinde ýokary wezipe eýeleýän azsanly sünni resmilerinden biri. Şu hepdäniň duşenbe güni Tarek al-Haşemi bilen birlikde onuň birnäçe jenpenasyna ýurduň sudýalaryndan altysynyň ölüminde resmi günä bildirildi.

Yragyň sudunyň metbugat sekretary Tarek al-Haşemä we onuň toparyna ýene 150 töweregi waka bilen baglanyşykly aýyplama bildirilýändigini mälim etdi.

Tarek al-Haşeminiň özi bu bildirilýän aýyplamalary syýasy matlaba esaslanýan galp aýyplamalar diýip atlandyrýar. Ol ýakynda Kürdüstan regionynyň üsti bilen ýurduň daşyna gaçyp çykdy.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG