Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Astanada açlykda gyrlanlaryň hormatyna ýörite monument açyldy


Penşenbe güni Gazagystanyň paýtagty Astanada 1932-1933-nji ýyllaryň açlygynda gyrlan ýüzmüňlerçe adamyň hormatyna ýörite monumentiň açylyş dabarasy boldy.

Bu dabarada söz sözläp çykyş eden prezident N.Nazarbaýew: “Bu açlyk we onuň beren netijeleri Sowet döwrüniň iň bir uly gumanitar heläkçiligi hökmünde alamatlandy. Şol açlykda 1.5 milliondan gowrak adam öldi, şolardan 600 müňden gowragy gazaklar” diýip, belledi.

Penşenbe güni Gazagystanda “Syýasy repressiýalaryň pidalarynyň güni” hem bellenip geçilýär.

Resmi statistika görä, 1921-nji ýyldan 1954-nji ýyla çenli aralykda Gazagystanda 100 müňden gowrak adam syýasy repressiýalaryň pidasy bolan diýlip hasaplanylýar.
XS
SM
MD
LG