Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Gyrgyzystan etniki çaknyşyklaryň iki ýyllygyny belleýär


Ýekşenbe güni Gyrgyzystan bu ýurduň günortasynda ýüz beren etniki çaknyşyklaryň iki ýyllygyny belläp geçýär.

2010-njy ýylyň 10-njy iýunynda Gyrgyzystanyň Oş şäherinde ýerli gyrgyzlar bilen özbekleriň arasynda ýüze çykan şol etnki çaknyşyklarda jemi 400-den gowrak adam ölüpdi. Şol wakadan soň Gyrgyzystanyň hökümeti 10-njy iýuny Milli Hakyda Güni diýip yglan edipdi.

Ýekşenbe güni bu waka bilen baglanyşykly Bişkekde gurnalan ýatlama çäresine ýüzlerçe adam, şol sanda hökümet agzalary-da gatnaşdylar.

Ynsan hukuklaryny goraýjy Norwegiýa Helsinki Komiteti, Orsýetiň “Memorial” guramasy we düýbi ABŞ-da ýerleşýän “Freedom House” guramasy ýekşenbe güni bu waka gabatlap bilelikde ýaýradan hasabatlarynda Gyrgyzystandaky bu etniki çaknyşyklaryň sebäpleriniň henizem gümürtik bolmagynda galýandygyny belläpdirler.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG