Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Azerbaýjanda polisiýa protest çäresini dargatdy


Azerbaýjanyň paýtagty Bakuwda polisiýa rugsat berilmedik protesti dargatdy.

Şeýle-de, oppozisiýadaky "Real" toparynyň başlyklarynyň biri we ençeme aktiwisti tussag edildi. Olar parlamentiň binasyna tarap ýörişe başlanlarynda, polisiýa olary saklady.

Protestçiler adamlaryň informasiýa almak mümkinçiliklerini çäklendirjek kanun üýtgeşmelerine garşy demonstrasiýa geçirmegi planlaşdyrypdylar.

Oppozisiýanyň öňe sürmegine görä, täze kanun proýektleri hökümetiň maliýe hereketleriniň aýdyňlygyna belli bir derejede böwet bolar.
XS
SM
MD
LG