Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Eýran harby türgenleşikleri geçijekdigini aýdýar


Eýran ýurduň kuwwatyny äşgär etmäge gönükdirlen üç günlük harby türgenleşikleriň geçiriljekdigini yglan etdi.

Resmiler harby türgenleşikleriň duşenbe güni başlanýandygyny mälim etdiler. Türgenleşikleriň dowamynda ýer-ýer kysymly raketlaryň hem ulanyljakdygy aýdylýar. Bularyň Ysraýyla we Günorta Ýewropa çenli ýetmäge ukyby bar.

Mundan öň, ýagny 1-nji iýulda Ýewropa Bileleşiginiň Tähranyň dawaly ýadro programmasy bilen baglanşykly, Eýranyň nebitine girizen embargosy güýje giripdi. Eýran özüniň ýadro programmasynyň diňe parahatçylykly maksatlara gönükdirlendigini öňe sürýär.
XS
SM
MD
LG