Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Owganystanda NATO-nyň iki esgeri öldürildi


Şenbe güni Owganystanyň gündogarynda söweşijileriň hüjüminde NATO-nyň iki esgeri öldürildi.

NATO bu waka barada jikme-jik maglumat bermekden saklandy. Şeýle hem, ölenleriň haýsy ýurda degişlidigi barada maglumat berilmeýär.

Owganystanyň gündogarynda esasan amerikan esgerleri gulluk edýär.

Şu aýda Owganystanda öldürilen halkara güýçleriniň agzalarynyň sany 42-ä ýetdi. 2011-nji ýylyň iýul aýynda 52 sany halkara güýçleriniň gullukçysy öldürilipdi.

Owganystanda bidüzgünçilikler artýar. Iýun aýynda NATO güýçlerine garşy hüjümleriň sany 2010-njy ýylyň sentýabryndan bäri iň ýokary san boldy.

Garaşsyz iCasualties.org websaýtynyň maglumatyna görä, şu ýyl Owganystanda 260 töweregi daşary ýurtly esger öldürilipdir.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG