Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Müsüriň prezidenti Sinaýi sebitiniň gözegçilige alynjakdygyny aýdýar


Müsüriň prezidenti Muhammet Mursi çykyş edip, Sinaýi sebitiniň "doly kontrolluga” alynjakdygyna söz berdi.

Mundan öň, näbelli hüjümçiler Müsür-Ysraýyl serhedindäki Karm Abu Salem barlag-gözegçilik nokadyna hüjüm edipdiler. Bu wakada 16 serhet goragçysy öldi.

Ysraýylyň berýän maglumatyna görä, hüjümçiler iki ulagda bolup, olar Ysraýylyň territoriýasyna girjek bolupdyrlar. Ulaglaryň biri serhetde ýaryldy, beýlekisi bolsa Ysraýylyň amala aşyran howa hüjüminde ýok edildi diýip, maglumatda nygtalýar.

Prezident Muhammet Mursi döwlet telewideniýesinde çykyş edip, bu hüjümiň arkasynda duranlaryň tussag ediljekdigini aýtdy.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG