Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Orsýet Dünýä Söwda Guramasynyň 156-njy agzasyna öwrüldi


Çarşenbe güni Orsýet resmi ýagdaýda Dünýä Söwda Guramasyna agza boldy. Şeýlelikde, bu dünýä guramasyna agza ýurtlaryň sany 156-a ýetdi. Şu günki güne çenli Orsýet dünýäniň iri ýurtlarynyň arasynda bu gurama agzalyga kabul edilmedik ýeke-täk ýurt bolup gelipdi.

Dünýä Söwda Guramasyna agzalyk Orsýete bu guramanyň agzalary bilen söwda we ykdysady gatnaşyklarda giň mümkinçilikleri döredýär.

Emma, şol bir wagtyň özünde, Birleşen Ştatlaryň Orsýete garşy 1974-nji ýyldan bäri ulanyp gelýän “Jakson-Wanik” gadagançylygyny ýatyrmandygy sebäpli, Orsýet bilen Birleşen Ştatlaryň söwda gatnaşyklary çäkli ýagdaýda bolmagynda galar.

Bu ykdysady gadagançylyk Sowet Soýuzy ýyllarynda ynsan hukuklarynyň ýaramaz ýagdaýy bilen baglanyşykly girizilipdi.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG