Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Serbiýa adamlaryň içki organlarynyň alynmagyna şaýadyň bardygyny aýdýar


Ýekşenbe güni Serbiýanyň harby jenaýatçylyklar boýunça prokurory Wladimir Wukçewiç 1998-99-njy ýyllarda Kosowodaky konfliktlerde zamun alynan serbleriň içki organlaryny kesip almak boýunça medisina prosedurasyna şaýat bolan adamyň bardygyny aýtdy.

Ýewropa Bileleşigi adamlaryň içki organlarynyň söwdasy bilen bagly çaklamalar boýunça deňewe başlady. Emma Kosowo we Albaniýa şeýle wakalary ret edýärler.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG