Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

ABŞ-nyň Senaty üç ýurda goldaw bermezlik baradaky teklibi oňlamady


Anna güni Birleşen Ştatlaryň Senaty Pakistanyň, Müsüriň we Liwiýanyň hökümetlerine ýardam berilmegini bes etmek baradaky teklibe garady we bu teklibi ret etdi.

Bu baradaky teklip ýakynda bu gürrüňi edilýän ýurtlarda Birleşen Ştatlaryň diplomatik edaralaryna edilen hüjümlerden soň Senatyň garamagyna hödürlenilipdi. Senatdaky ses berişlikde senatorlaryň 81-si bu teklibi inkär etdi we diňe 10-sy ony goldady.

Soňky günler Birleşen Ştatlarda döredilen “Musulmanlaryň bigünäligi” atly film köpsanly musulman ýurtlarynda Birleşen Ştatlara garşy gahar-gazaply protest çykyşlarynyň möwç almagyna sebäp boldy.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG