Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

ABŞ Tripolidäki ilçihanasynyň işgärleriniň sanyny azaldýar


Birleşen Ştatlaryň hökümeti howpsuzlyk çäreleri bilen baglanyşykly Liwiýanyň paýtagty Tripolidäki Amerikan ilçihanasynyň işgärlerini azaldýandygyny mälim etdi.

ABŞ-nyň Döwlet departamenti bu çäräniň wagtlaýyn çäredigini we geljek hepde ilçihananyň işgärleriniň sanyny gaýtadan artdyrmak meselesi barada ýörite maslahat ediljekdigini aýtdy.

Ýakynda, 11-nji sentýabrda Liwiýanyň Bengazi şäherindäki Amerikan konsullygyna edilen hüjümde dört sany diplomatyň, şol sanda ilçiniň-de öldürilmeginiň yzy bilen, Waşington özüniň bu ýurtdaky diplomatlarynyň sanyny görnetin azaltdy.

Liwiýanyň Bengazi şäherindäki we käbir beýleki raýonlaryndaky amerikan diplomatlarynyň hemmesi yzlaryna çagyryldy.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG