Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Eýranyň resmileri ýurtda Gmailiň elýeterliligini dikeltdiler


Googlyň Eýranda iň meşgur elektron poçta ulgamy bolan Gmail duşenbe güni dikeldildi.

Emma Tährandan gowuşýan maglumatlara görä, hökümetiň internet boýunça komiteti Googliň eýeçiligindäki YouTube wideo websaýtyna täze çäklendirmeleri girizmegiň üstünde işleýär. Eýran Gmaili geçen hepdede YouTubda yslama garşy filmiň ýerleşdirilmegine protest hökmünde petikläpdi.Bu film musulman dünýäsinde gandöküşikli protestleri tutaşdyrypdy.

Gmailiň petiklenmegi internet ulanyjylaryň we Eýranyň resmileriniň arasynda nägilelk döredipdi.
XS
SM
MD
LG