Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Yrak: Premiýer ministr Maliki rus kärdeşi bilen duşuşýar


Rus habar gulluklary premiýer ministr Dmitriý Medwedewiň sişenbe güni yrakly kärdeşi Nuri al-Maliki bilen duşuşyp, energiýa we goranmak pudaklarynda hyzmatdaşlyk barada maslahat etjeklerini aýdýar.

Kremliň metbugat gullugy al-Malikiniň çarşenbe güni prezident Wladimir Putin bilen duşuşyp, syýasy, söwda we ykdysady pudaklar boýunça rus-yrak hyzmatdaşlygyny ösdürmegiň perspektiwalary barada maslahat etjegini habar berýär.

Maslahatyň esasy temasy iki ýurduň arasyndaky inwestisiýa hyzmatdaşlygy hem-de rus firmalarynyň bilelikdäki uly göwrümli proektlere gatnaşygy barada bolar.

Kreml taraplaryň Orta Gündor meseleleri, Siriýadaky ýagdaýlar barada hem pikir alyşjakdyklaryny aýdýar.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG