Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Kabul durmuşynyň sahnalary

Owgan liderleri NATO-nyň 2014-nji ýylda ýurtdan çykmagynyň getirjek netijeleri barada alada edýän bolsa, owganylaryň köpüsi azyk-owkat satyn almak, doktora görünmek, mekdebe gitmek ýaly gündelik aladalar bilen gümra. Azatlyk Radiosynyň owgan gullugynyň suratçysy Sabawun bu suratlary kabullylaryň gündelik durmuşyndan düşürdi.

Ýene-de ýükle

XS
SM
MD
LG