Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Lebaply daýhanlar hasyllaryny köçä serýärler

Lebap welaýatynyň Galkynyş we Serdarabat etraplarynyň daýhanlary öz ýetişdiren we ýygnan hasyllaryny, arassalamak we guratmak üçin, köçelere sermeli bolýarlar. Welaýat häkimi Ý.Ýaýylow golaýda geçen hökümet maslahatynda hasyllylygy ýokarlandyrmak görülýän çäreler barada hasabat berdi.

XS
SM
MD
LG