Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

ABŞ-nyň suwüsti we suwasty harby gämileri çaknyşdylar


Şenbe güni Birleşen Ştatlaryň gündogar kenarynda geçirilýän harby türgenleşik wagtynda bu ýurduň bir harby kreýseri bilen suwasty gämisi çaknyşdy.

Birleşen Ştatlaryň harby-deňiz güýçleriniň resmileri bu wakada harby kreýserdäki tehniki lokatoryň gümmeziniň döwlendigini, emma hiç bir adama zyýan ýetmändigini mälim etdiler.

Gämileriň bu çaknyşmasynda atom suwasty gämisiniň dwigateline we ýarag bölümine-de hiç hili zeper ýetmändigi aýdylýar.

Resmileriň aýtmaklaryna görä, “USS San-Hasinto” atly harby kreýser bilen “USS Monpelýe” suwasty atom gämisi şenbe güni öýlän çaknyşypdyr. Emma bu wakanyň anyk haýsy ýerde bolandygy barada maglumat berilmeýär.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG