Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Lebapda sürüjilik şahadatnamasyny edinmek kynlaşýar

Soňky döwür Lebap welaýatynda sürüjilik şahadatnamasyny edinmegiň kynlaşandygyny ýerli ýaşaýjylar aýdýarlar. Azatlyk Radiosy bilen söhbetdeş bolan käbir lebaplylaryň aýtmaklaryna görä, ol şahadatnamany almakdaky kynçylyk welaýatyň Ýol gözegçilik gullugy tarapyndan geçirilýän ulag sürüş synagyndan geçmek bolup durýar.

XS
SM
MD
LG