Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Siriýa: BMG parahatçylyk güýçlerini ibermäge taýýarlanýar


BMG özüniň Siriýa, mümkin bolan ýaraşyk ylalaşygynyň bir bölegi hökmünde, parahatçylyk güýçlerini ibermäge taýýarlanýandygyny aýdýar.

BMG-niň parahatçylyk boýunça başlygy Herwe Ladsousyň duşenbe güni ýaýradan habary BMG bilen Arap ligasynyň wekili Lakdar Brahiminiň siriýa hökümeti bilen gozgalaňçylary Eýd al-Adha baýramy mynasybetli atyşygy bes etmäge yrmak üçin tagalla edýän wagtyna gabat geldi.

Ladsous parahatçylyk güýçleriniň Howpsuzlyk geňeşi tarapyndan tassyklanylmalydygyny we Siriýada her gün 150-200 raýatyň öldürilýändigini sözüne goşdy.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG