Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Ohot deňzinde Orsýetiň bir ýük gämisi ýitirim boldy


Ýekşenbe güni Orsýetiň resmileri üsti 11 sany adamly ýük gämisiniň Ohot deňzinde ýitendigini mälim etdiler. Bu wakanyň bolan wagty “Amurskoýe” diýlip atlandyrylýan bu ýük gämisi Ohotsk şäherinden magdan alyp barýan eken.

Orsýetiň Adatdan daşary ýagdaýlar boýunça ministrligi ýekşenbe güni daňdanlar bu gämiden heläkçilik signalynyň alnandygyny aýtdy.

Ýöne ministrlik deňizdäki howanyň ýaramazlygy sebäpli häzirki wagt gözleg-halas ediş işleriniň kynçylyklar bilen ýüzbe-ýüz bolandygyny mälim etdi.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG