Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Türkmenabadyň "Gök bazaryndaky" ulag dyknyşygy

Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäheriniň Saparmyrat Nyýazow adyndaky bir ugurly köçesiniň şäheriň merkezi bazary, il arasynda “Gök bazar”diýlip atlandyrylýan bazara golaý ýerlerinde her gün irden sagat 7-den soň ulaglar dyknyşyp ugraýar. Günortana ýakyn bolsa, köçäniň ýaňky böleginden geçip gitmek üçin ýarym sagada golaý wagtyň gidýändigini sürüjiler aýdýarlar.

XS
SM
MD
LG