Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Nyýazow şäherçesiniň köçeleri gözgyny ýagdaýda

Lebapda ýagyş ýagandan soň, welaýatyň Garaşsyzlyk etrabynyň merkezi Nyýazow şäherçesiniň köçelerinden pyýada ýöräp barýan adamlara köpräk duşulýar. Sebäbi adaty günler köçelerde göterilýän tozan sebäpli adamlar şäherçäniň köçelerinden pyýada ýöremäge höwesli däl. Ýaşaýjylar şäherçäniň köçeleriniň bejerilmegine indi birnäçe ýyldan bäri garaşyp gelýärler.

Teswirleri gör (1)

Şu forum ýapyk
XS
SM
MD
LG