Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Aşgabatda UNICEF çagalaryň meselesi barada seminar gurnaýar


Çarşenbe güni Aşgabatda BMG-niň Çagalar fondunyň we Türkmenistanyň parlamentiniň gurnamagynda çagalar baradaky aladalara bagyşlanyp, Aşgabatda iki günlük seminar açyldy.

“Çagalary maliýeleşdirmek” ady bilen açylan bu seminara Türkmenistanyň sosial-maliýe pudaklary boýunça iş alyp barýan ministrlikleriniň we pudaklaýyn edaralarynyň wekilleri bilen birlikde, BMG-niň UNICEF fondunyň regional bölüminiň wekilleri-de gatnaşýarlar.

Türkmenistanyň resmi maglumatynda şu üstümizdäki ýylda tutuş döwlet býujetiniň 76.6%-niň sosial pudaga gönükdirilendigi aýdylýar. Emma käbir bilermenler bu agzalýan serişdeleriň aglaba böleginiň esasan gurluşyk pudagyna sarp edilýändigini aýdyp, bu ýagdaýy tankyt edýärler.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG