Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Owganystan: Ýol ugrundaky 2 partlamada azyndan 9 adam öldi


Ýekşenbe güni Owganystanyň polisiýasy ýol ugrunda goýlan mina arkaly amala aşyrylan iki sany dürli partlamada azyndan 9 sany parahat ýaşaýjynyň ölendigini habar berdi.

Maglumata görä, Host welaýatynyň Sabari etrabynda amala aşyrylan partlamalardan birinde bir maşgaladan 6 adam ölüpdir, olaryň arasynda eli bäbekli bir aýalyň-da bardygy aýdylýar.

Bu wakanyň fonunda ýekşenbe güni Kandagar welaýatynyň Maýwand etrabynda-da ýol ugrunda goýlan minany bir mikroawtobusyň basyp, partlamagy netijesinde 3 adamyň ölüp, ýene 2 adamyň-da ýaralanandygy barada maglumat alyndy.

Ýerli häkimiýetler bu wakalarda talyban söweşijilerine güman bildirýärler. Emma häzirlikçe bu partlamalaryň jogapkärçiligini hiç bir topar öz üstüne almandyr.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG