Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Gürjüstanyň prokurutarasy öňki resmilere täze aýyplama bildirýär


Gürjüstanyň Baş prokuraturasy ýurduň öňki goranmak ministrine we Ýaragly güýçleriň baş ştabynyň öňki baştutanyna garşy täze aýyplamalary yglan etdi.

Ozalky içeri işler ministri Baço Akhalaýa indi adam gynamakda we esgerleri bikanun tussag etmekde aýyplanýar.

Gürjüstanyň Ýaragly güýçleriniň baş ştabynyň naçalnigi Georgiý Kalandadze bolsa, wezipeden hyýanatçylykly peýdalanmak boýunça ikinji aýyplama bilen ýüzbe-ýüz boldy.
XS
SM
MD
LG