Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Eýran ABŞ-ny öz howa serhetlerini bozýanlykda aýyplaýar


Şenbe güni Eýranyň häkimiýetleri Birleşen Ştatlaryň harby güýçlerini Pars aýlagynda we Oman deňziniň territoriýalarynda Eýranyň howa giňişliklerini bozýanlykda hem-de “bikanun we prowokasion” hereket edýänlikde aýyplady.

Eýranyň BMG-däki ilçisi Mohammad Khazai bu baradaky beýanatynda Birleşen Ştatlaryň harby uçarlarynyň oktýabr aýynda ýedi gezek we noýabryň başynda-da bir gezek Eýranyň howa serhetlerini bozandygyny öňe sürüpdir.

Mohammad Khazai BMG-niň Baş sekretaryna we Howpsuzlyk Geňeşine gönderen bu baradaky hatynda Birleşen Milletler Guramasyny Waşingtonyň “halkara kanunçylygyny bozýan hereketleriniň dowam etmegine garşy” duýduryş bermeklige çagyrypdyr.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG