Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Lebapda zerur enjamlar ýetişmedi: Iki hassa ýogaldy


Gemodializ enjamy.
Türkmenabadyň 1-nji köpugurly hasshanasynda, zerur enjamlaryň gelip ýetişmezligi zerarly, iki hassa aradan çykdy. Olaryň biri 25-nji noýabrda, beýlekisi 26-njy noýabrda jan berdi.

Azatlyk Radiosy bu hassahanada böwrek keselini bejerdýän näsaglaryň düşen kyn ýagdaýy barada ozalam birki gepleşik berdipdi. Biz bu hassahanada soňky bolan wakalar barada Lebapdaky habarçymyz Osman Hallyýew bilen söhbetdeşlik geçirdik.

Teswirleri gör (1)

Şu forum ýapyk

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG