Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Planlaryňyz başa bardymy?


"Tegelek stol" suraty
Ýylyň tamamlamagy bilen, adatça bolşy ýaly, bolup geçen wakalaryň jemleri jemlenýär, netijeler çykarylýar. Eýsem, siziň 2012-nji ýylyň dowamyndaky "etsem-goýsamlaryňyz" nä derejede amala aşdy? Siz ýylyň başynda öz öňüňizde goýan maksatlaryňyza ýetip bildiňizmi?
XS
SM
MD
LG