Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Miwe: “Gazymyz ýok, togumyz hem ýok”


Gaty oba. Türkmenistan. 2012 ý.
Türkmenistanda resmiler obalary özgertmek ugrunda köp tagallalaryň edilýändigini nygtaýarlar.

Eýsem, ýurduň şäherdir obalarynda sosýal meseleler nä derejede ýola goýuldy? Azatlyk Radiosynyň Türkmenistandaky habarçysy Soltan Açylowa şu we beýleki soraglar bilen gyzyklanyp, maryly Miwe bilen söhbetdeşlik geçirdi.

Teswirleri gör (5)

Şu forum ýapyk

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG