Sepleriň elýeterliligi

Miwe: “Gazymyz ýok, togumyz hem ýok”


Gaty oba. Türkmenistan. 2012 ý.
Türkmenistanda resmiler obalary özgertmek ugrunda köp tagallalaryň edilýändigini nygtaýarlar.

Eýsem, ýurduň şäherdir obalarynda sosýal meseleler nä derejede ýola goýuldy? Azatlyk Radiosynyň Türkmenistandaky habarçysy Soltan Açylowa şu we beýleki soraglar bilen gyzyklanyp, maryly Miwe bilen söhbetdeşlik geçirdi.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG