Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Gürji prezidenti amnistiýa taslamasyna weto goýdy


Gürjüstanyň prezidenti Mihaýil Saakaşwili parlamentdäki garşydaşlary tarapyndan hödürlenen amnistiýa baradaky taslamanyna weto goýdy. Taslama görä, ýurduň türmesinde oturan 3 müňden gowrak adam azat edilmelidi.

Saakaşwili amnistiýa girizilen adamlaryň arasynda pedofilleriň, Orsýetiň bähbidine içalyçylyk etmekde aýyplananlaryň, şeýle-de dönüklikde günälenip tussag edilen harbylaryň dagy bardygyny belledi.

Käbir tankytçylaryň aýtmagyna görä, amnistiýa girizilen adamlaryň käbirleri Saakaşwilä ygrarly resmileriň pidalary bolupdyrlar.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG