Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Tarkanyň Aşgabatdaky çykyşy


Tarkan
Belli estrada ýyldyzy Tarkan Türkmenistanda Täze Ýyl konsertini bermek üçin, Aşgabada geldi. Bu belli türk aýdymçysynyň Türkmenistana edýän ilkinji saparydyr.

Türk habar serişdeleriniň berýän maglumatyna görä, Tarkan öten agşam Aşgabada baryp, ol soňundan paýtagtyň “Oguzkent” myhmanhanasyna ýerleşipdir.

Aeroportda beren interwýusynyň dowamynda, Tarkan Türkmenistana gelenine we türkmen muşdaklary bilen duşuşanyna begenýändigini aýtdy.

Tarkanyň Aşgabatdaky konserti bilen bagly habarçymyz Myrat Gurbanyň maglumatlaryny diňlemek üçin aşaky düwmä basyň!

Teswirleri gör (15)

Şu forum ýapyk

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG