Sepleriň elýeterliligi

Belli estrada ýyldyzy Tarkan Türkmenistanda Täze Ýyl konsertini bermek üçin, Aşgabada geldi. Bu belli türk aýdymçysynyň Türkmenistana edýän ilkinji saparydyr.

Türk habar serişdeleriniň berýän maglumatyna görä, Tarkan öten agşam Aşgabada baryp, ol soňundan paýtagtyň “Oguzkent” myhmanhanasyna ýerleşipdir.

Aeroportda beren interwýusynyň dowamynda, Tarkan Türkmenistana gelenine we türkmen muşdaklary bilen duşuşanyna begenýändigini aýtdy.

Tarkanyň Aşgabatdaky konserti bilen bagly habarçymyz Myrat Gurbanyň maglumatlaryny diňlemek üçin aşaky düwmä basyň!

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG