Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Pakistanda ýaragly adamlaryň hüjüminde ýedi adam öldi


Pakistanyň Khyber Pakhtunkhwa welaýatynda ýaragly hüjümçiler alty gumanitar aýal işgäri we bir erkek lukmany öldürdiler.

Polisiýanyň berýän maglumatyna görä, adamlaryň ulagda öýlerine dolanyp barýan mahaly, olara hüjüm edilipdir. Ulagyň sürüjisi agyr ýaralandy.

Swabi etrabynda boldan bu hüjümiň näme sebäpden amala aşyrylandygy barada, häzirlikçe hiç bir maglumat ýok.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG