Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Orsýetiň raýatyna internet galplyklarynda üç ýyl berildi


Anna güni orsýetli Wladimir Zdorowenin Nýu-Ýorkuň federal sudy tarapyndan internet arkaly maliýe jenaýatçylygyny amala aşyrmak synanyşyklarynda günäli tapylyp, üç ýyl türme tussaglygyna höküm edildi.

55 ýaşly Wladimir Zdorowenin 2012-nji ýylyň fewralynda geçirilen ozalky sud diňlenişiginde gizlin dildüwşükde hem-de internet arkaly pul ogurlamak synanyşyklarynda bildirilen aýyplamalarda öz günäsini boýun alypdy.

Ol 2011-nji ýylda Şweýsariýada tussag edilip, Birleşen Ştatlara deportasiýa edileli bäri ABŞ-nyň türmesinde tussaglykda saklanýar. Suduň höküminden soň onuň ýene azyndan iki ýyldan Orsýete deportasiýa edilmegi mümkin diýlip garaşylýar.

Birleşen Ştatlaryň prokuraturasy Orsýetiň raýaty Wladimir Zdorowenini we onuň ogly Kirili 2004-2005-nji ýyllar aralygynda internet arkaly bank müşderileriniň bank hasaplaryna girip, ýüz müňlerçe dollarlyk maliýe pirimlerini amala aşyrmak synanyşyklarynda aýyplaýar. Onuň ogly Kiriliň niredeligi heniz belli däl.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG