Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Prezident Karzaý ABŞ-da diplomatlar bilen duşuşdy


Waşingtonda Owganystanyň prezidenti Hamid Karzaý ABŞ-nyň diplomatlary bilen duşuşdy. Onuň dowamynda Owganystanyň geljegi babatynda ABŞ-nyň roly, şeýle-de 2014-nji ýyldan soň Owganystanda näçe amerikan esgeriniň galjakdygy baradaky meselelere garaldy.

Çarşenbe güni Karzaý senator Mitç Makkonnel, şeýle-de ýurduň daşary işler we harby edaralarynyň agzalary bilen gepleşik geçirdi.

Anna güni Karzaý ABŞ-nyň prezidenti Barak Obama bilen duşumagy planlaşdyrýar.

ABŞ we onuň ýaranlary 2014-nji ýylyň ahyryna çenli Owganystandan özleriniň goşunlaryny çykarjakdygy barada eýýäm karara geldiler. Ýöne ABŞ-nyň käbir goşuny owgan esgerlerini türgenleşdirmek we howpsuzlyk işlerinde kömek etmek üçin Owganystanda galmagy mümkin.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG