Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Ilkinji Hatyra güni

Rus basybalyjylarynyň garşysyna alnyp barlan urşa gatnaşanlaryň hem-de şol uruşda wepat bolanlaryň hatyrasyna "Agzybirlik" syýasy hereketi tarapyndan Gökdepe galasynda 1990-njy ýylyň 14-nji ýanwarynda (ýekşenbe güni) ilkinji Hatyra güni gurnalypdy. Suratlarda "Agzybirlik" syýasy hereketiniň agzalary we gurnalan çärä gatnaşmak üçin gelen adamlar.

XS
SM
MD
LG