Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Daşary ýurt firmalarynda işleýän türkmenistanlylar


Türkmenistandaky bir işçi
Azatlyk Radiosyna Türkmenistandaky daşary ýurt firmalarynda işleýän raýatlaryň agyr iş şertleri hem-de oňa laýyk bolmadyk iş haklary barada bir topar maglumat gelip gowuşdy.

Nobatdaky "Tegelek stol" söhbetdeşligimizde şu temanyň daşynda pikir alyşmakçy bolýarys. Bu ugurdaky maglumatlaryňyzy, pikirleriňizi, tejribeleriňizi şu ýerde paýlaşyp bilersiňiz.

Teswirleri gör (9)

Şu forum ýapyk
XS
SM
MD
LG