Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

1930-njy ýyllaryň sowet syýahatçylyk plakatlary

"Inturist" sowet syýahatçylyk agentligi daşary ýurt syýahatçylaryň ünsüni SSR-a çekmek üçin 1929-njy ýylda döredilipdi. Irki kommunizm grafik şekilleriniň nusgawy elementlerini ulanmak arkaly "Inturist" Sowet Soýuzynda syýahatçylar üçin döredilen ýörite ýerlere on müňlerçe daşary ýurtlylaryň (aglabasy ABŞ-dan) ünsüni aldap çekmegi başardy. (Dewid Lewiniň rugsady bilen çap edilen suratlar, http://www.travelbrochuregraphics.com/)

XS
SM
MD
LG