Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Ankarada ABŞ-nyň ilçihanasynyň öňünde partlama amala aşyryldy


Anna güni Türkiýäniň polisiýasy we gözli şaýatlar Ankara şäherindäki amerikan ilçihanasynyň öňünde janyndan geçen bir hüjümçiniň partlama amala aşyrandygyny mälim etdiler.

Türkiýäniň mediasy bu partlamada azyndan iki adamyň ölüp, ençeme adamyň ýaralanandygyny habar berýär. Maglumata görä, bu partlamada amerikan ilçihanasynyň daşky howlusyna uly zyýan ýetipdir.

Ýöne ilçihananyň öz binasyna näderejede zyýan ýetendigi hem-de ilçihananyň işgärleriniň bu wakada ejir çekip çekmändikleri barada häzirlikçe anyk maglumat alynmady.
XS
SM
MD
LG